www.stomatologiazapala.pl

Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny

ul. Grzegórzecka 72/30

Profesor zwyczajny nauk medycznych Jan Zapała
jest specjalistą w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej. Pełnił funkcje Konsultanta Wojewódzkiego z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Posiada wieloletnie wszechstronne doświadczenie w pracy klinicznej – od ponad 10 lat jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Collegium Medicum UJ i ordynatorem Oddziału Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie. 

 

 

Dr n.med. Agnieszka Zapała-Pośpiech

Jest specjalistą w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, egzamin specjalizacyjny zdała z wyróżnieniem uzyskując najlepszy wynik wśród zdających lekarzy.
Jest absolwentką Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia ukończyła z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem. Od 2007 roku jest asystentem w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2014 otworzyła przewód doktorski.
W roku 2020 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, temat rozprawy doktorskiej dotyczył onkologii jamy ustnej.

 

 

2 asystentki: Katarzyna Ryś, Agnieszka Szwec 

Nazwa gabinetu: Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny