www.stomatologiazapala.pl

Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny

ul. Grzegórzecka 72/30

Protetyka:
- uzupełnienia protetyczne ruchome: protezy akrylowe, protezy szkieletowe (proteza ruchoma śluzówkowo-ozębnowa), 
- stałe uzupełnienia protetyczne: korony i mosty (metalowe-lane, licowane porcelaną na podbudowie metalowej oraz pełnoceramiczne).